Archyvas

2018m. gruodžio 27d. Nr. 3D-959
Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2018m. birželio 15d. Nr. 3D-897
Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 22 d. Nr. 3D-433
Dėl 2017–2020 metais numatomų Europos Sąjungos susietosios paramos skaičiuotinų rodiklių patvirtinimo

2016 m. birželio 13 d. Nr. 3D-361
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo nr. 274 „dėl privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. vasario 11 d. Nr. A1-93
Dėl nacionalinio augalų veislių 2016 metų sąrašo patvirtinimo

2015 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-938
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamų sėklinių bulvių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897
Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-270
"Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. vasario 6 d. Nr. A1-52
ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO AUGALŲ VEISLIŲ 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
NACIONALINIS AUGALŲ VEISLIŲ 2015 METŲ SĄRAŠAS

2012 m. balandžio 26 d. Nr. XI-1994
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2010 m. sausio 14 d. Nr. XI-651
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2004 m. birželio 23 d. Nr. 3D-371
ĮSAKYMAS DĖL SELEKCINIO UŽMOKESČIO