Kaip tapti nariu

STOJIMO TVARKA

Lietuvos sėklininkystės asociacijos (LSA) nariais gali būti kiek Lietuvos Respublikos , tiek užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio augalų: javų, bulvių, runkelių, aliejinių, pluoštinių, pašarinių augalų sėklininkystę arba teikiantys paslaugas šiam sektoriui, pripažįstantys LSA įstatus, mokantys nustatyto dydžio nario mokestį ir aktyviai dalyvaujantys asociacijos veikloje.

Į asociaciją stojama parašius prašymą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, pateikus dokumentus apie savo veiklą, susijusia su žemės ūkio augalų sėklininkyste.

Užpildžius prašymą (prašymo forma), jį reikia pristatyti į asociacijos būstinę Verkių g. 5, 6 kab., Vilniuje.

Taryba artimiausiame posėdyje svarsto pateiktą prašymą ir per 15 dienų informuoja apie priimtą sprendimą.