Svarbi informacija

Valstybinė augalininkystės tarnyba kviečia į „Lauko dienas“ [vatzum.lt]
2017-06-19

Visus besidominčius šiuo metu tiriamomis naujomis įvairių augalų rūšių veislėmis Valstybinė augalininkystės tarnyba kviečia į trečius metus tarnybos skyriuose visoje Lietuvoje organizuojamus renginius „Lauko dienos“, kurie prasidės birželio 22d. ir tęsis iki liepos 24 d. Renginių metu specialistai supažindins lankytojus su tiriamomis veislėmis, pateiks informaciją apie augalų veislių ankstyvumą bei tinkamumą Lietuvos klimato sąlygoms.
[plačiau ...]


Susietoji parama nuo 2017 metų: į ką reikia atkreipti dėmesį [zum.lrv.lt]
2016-08-24

ES savanoriška susietoji parama 2015–2016 m. žemdirbiams mokama už pareiškėjų laikomus gyvulius (pienines karves, mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas) ir deklaruotus baltyminių augalų, atviro ir uždaro grunto daržovių, vaisių ir uogų plotus. O nuo 2017 m. papildomai į paramos schemą bus įtrauktos išmokos už cukrinius runkelius, sėklai auginamas bulves, taip pat javus, apsėtus sertifikuota sėkla.
[plačiau ...]


Selekcija ir sėklininkystė: darbai juda į priekį [manoukis.lt]
2016-07-13

Kauno r. Lietuviškais žieminiais kviečiais apsėjami vis didesni plotai, sparčiai žengia į priekį lietuviškų vasarinių kviečių selekcija, o štai vasarinių miežių auginimas pakibęs ant plauko (dėl sunkumų gyvulininkystėje). Sudėtingas ir lietuviškų bulvių veislių likimas. Lietuviškų veislių ateitis aptarta sėklininkų, selekcininkų, žemdirbių ir atsakingų tarnybų specialistų susitikime.
[plačiau ...]


KVIETIMAS

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos sėklininkystes asociacija organizuoja pasitarimą Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje š.m. liepos 12 d. 10 val. (Saulėtekio g. 4, Muniškių kaimas, Kauno r. prie Sitkūnų). Aptarsime selekcijos ir sėklininkystės aktualijas, susipažinsime su augalų veislių ūkinio vertingumo bandymais.

Pasitarimo darbotvarkė

10.00 – 10.10 val. Įžanginis žodis. Direktorius Sergejus Fedotovas.
10.10 – 10.30 val. Selekcijos ir sėklininkystės aktualijos. LAMMC filialo Žemdirbystės instituto vyriausias mokslo darbuotojas, docentas Vytautas Ruzgas.
10.30 – 10.45 val. Informacija apie 2016m. tiriamas augalų veisles. Augalų veislių skyriaus vedėja Sigita Juciuvienė.
10.45 – 11.00 val. Informacija apie naujoves tiekiant rinkai augalų sėklą. Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Kulikauskaitė.
11.00 – 11.10 val. Kaip kovoti su vasarinių rapsų kenkėjais. Kauno Augalų veislių tyrimo skyriaus vedėja Elvyra Leonavičienė.
11.10 – 12.00 val. Diskusija.
12.00 – 14.00 val. Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo bandymų laukelių apžvalga. Kauno Augalų veislių tyrimo skyriaus vedėja Elvyra Leonavičienė.


Sertifikuotos sėklos naudojimas nedidės, kol nebus remiamas? [manoukis.lt]
2016-03-07

Akademija (Kėdainių r.). Pagrindinis Lietuvos sėklininkytės asociacijos rūpestis - didinti sertifikuotos sėklos naudojimą mūsų šalies ūkiuose. Lietuva yra tarsi įstrigusi ties 12-15 proc. sertifikuotos sėklos riba, nors Europos Sąjungos vidurkis yra 60 proc., o kai kuriuose šalyse - pavyzdžiui, Danijoje, net 90 proc. pasėlių užsėjama sertifikuota sėkla.
[plačiau ...]


Nacionalinį augalų veislių 2016 metų sąrašą papildys naujos augalų veislės [vatzum.lt]
2016-01-21

Kasmet Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATŽŪM) rengia naują, kiekvienais metais tikslinamą Nacionalinį augalų veislių sąrašą (toliau – Sąrašas). Visose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse sudaromas analogiškas Sąrašas, į kurį įrašytos žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislės įrašomos į ES bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus (toliau – Katalogai). Po registravimo juose augalų veislių dauginamoji medžiaga gali būti tiekiama rinkai visoje ES teritorijoje.
[plačiau ...]


Pasirašytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897)

Taisyklės
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas


ŽIEMKENČIŲ SĖKLOS PASIŪLA 2015 M. RUDENS SĖJAI


Lietuvos sėklininkystės asociacijos inicijuotame pasitarime aptarti svarbūs klausimai [vatzum.lt]

2015 m. liepos 10 d. Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje vyko Lietuvos sėklininkystės asociacijos (LSA) kartu su Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) organizuotas pasitarimas aktualiais augalų veislių selekcijos, skyrių veiklos optimizavimo klausimais.
[plačiau ...]


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kartu su Lietuvos sėklininkystes asociacija organizuoja pasitarimą Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje liepos 10 d. 10 val. (pasitarimo darbotvakė)


NACIONALINIS AUGALŲ VEISLIŲ 2015 METŲ SĄRAŠAS


Sukčių taikinys - sėjai besiruošiantys ūkininkai [manoukis.lt]
2015-04-07

Vilnius. Sėjai besiruošiantys ūkininkai turėtų neprarasti budrumo ir įsitikinti, ar perkama javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, grikių, runkelių sėkla yra sertifikuota ir kokybiška. Augalininkystės tarnybos specialistai užfiksavo ne vieną atvejį, kai prekeiviai ūkininkams siūlo neaiškios kilmės produkcijos, o pastarieji susigundo skambia reklama ir mažesne kaina.
[plačiau ...]


2015 metų sertifikuotos dauginamosios medžiagos kiekiai ir kokybė:

Sertifikuota sėkla: Nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 (I-as ketv.)

Sėklinės bulvės: Nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 (I-as ketv.)