Taryba

LIETUVOS SĖKLININKYSTĖS ASOCIACIJOS
TARYBA

1   Simonas Adamkevičius   UAB "Scandagra" produktų (sėklų) vadybininkas
2   Sigitas Augas   UAB "Dotnuva Baltic" sėklininkystės skyriaus vadovas
3   Arnoldas Čepelė   Syngenta Polska Sp.Z.o.o. produktų plėtros vadovas
4   Rolandas Eirošius   UAB "Žvalguva" sėklininkystės skyriaus vadovas
5   Andrius Krivickas   UAB "Agrochema" sėklų skyriaus vadovas
6   Algirdas Laurikietis   Ūkininkas
7   Leonas Rudinskas   Ūkininkas
8   Vytautas Ruzgas   LAMMC Žemdirbystės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
9   Henrikas Selezenevas   UAB "Baltic Agro" sėklų produkto vadovas
10   Lina Smalskienė   UAB "Agrolitpa" komercijos direktorė
11   Jonas Talmantas   Ūkininkas
12   Petras Vasiliauskas   Ūkininkas
13   Audrius Zalatoris   UAB "Genetiniai ištekliai" direktorius
14   Robertas Visockis   UAB "Agrokoncernas" sėklų skyriaus projektų vadovas