Teisės aktai

2023 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-253
Įsakymas dėl Žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. Įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. vasario 20 d. Nr. 3D-92
Įsakymas dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2022 m. kovo 4 d. Nr. A1-123
Įsakymas dėl nacionalinio 2022 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
Nacionalinis 2022 metų augalų veislių sąrašas

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-437
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-51 „Dėl Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos respublikoje saugomų augalų veislių sąrašas

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. 15/2008
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) išdalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2100/94 nuostatas dėl teisės paduoti paraišką dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje

2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01)
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS

2001 m. lapkričio 15 d. Nr. IX-602 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-01)
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMAS

1995 m. liepos 24 d. Nr. 1768/95
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos žemės ūkio išimties taisykles

1994 m. liepos 27 d. Nr. 2100/94
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje